DIGITAL SUVERÄNITET

Vi gör det enkelt att hantera och skydda säkerhetskvalificerad information.

SÄKERHETSKÄNSLIG VERKSAMHET

Mollitiam tillhandahåller IT-system för säkerhetskänslig verksamhet enligt (SSL 2018:585, OSL 2009:400, FFS 2019:2, KSF 3.1 samt PMFS 2022:01).

ERFARET LEDARSKAP

_images/patrik.webp
PATRIK NILSSON
VD & CEO Mollitiam
_images/nolle.webp
NILS-OLOV EKELÖW
Tf CMO Mollitiam
_images/anton.webp
ANTON HVORNUM
Teknikchef/CTO Mollitiam

Mollitiams personal har sammanlagt över hundra (100) manårs erfarenhet av att framställa, förvalta och granska säkra nät och infrastrukturer för säkerhetskänslig verksamhet.